Info Til Kunder

Retningslinjer Til Kunder

Tolke er mundtlige oversættere

Konferencetolke arbejder globalt til alle former for møder. Generelt arbejder de enten simultant I en tolkekabine eller konsekutivt på same platform som talerne.

Konferencetolke arbejder parvis

Simultantolkning er en meget svær og krævende disciplin. EMCI-tolke, der er hyret til en opgave, skiftes derfor med at arbejde I maksimalt 20 min. ad gangen.

Sprogretninger

Tolke, der tolker fra et sprog til et andet, tolker ikke nødvendigvis I den anden retning (kaldet “retur”). Kunden bør forhøre sig om alle retninger af den mundtlige oversættelse i opgaven.

20151118_141601

Arbejdstider og pauser

EMCI-tolke er højtuddannede fagfolk, og derfor giver det ikke mening at presse dem med utilstrækkelige pauser og ekstreme arbejdstider.
De vil sandsynligvis ikke kunne levere deres bedste, hvis du gør.  En 7 timers arbejdsdag er en hel dags konferencetolkning.

Dokumenter til forberedelse

EMCI-tolke forbereder sig grundigt inden hver konference for at kunne håndtere specifikke ord og terminologier. Jeg opfordrer kunder til at sørge for denne mulighed og dermed optimere det produkt, der betales for. Sørg for tilstrækkelige og relevante dokumenter til tiden til tolkene.

Budskabet skal nå frem

Oplys dine talere/oplægsholdere, at højtlæsning fra en skriftlig tale på fuld speed eller fortabelse i indviklede sidesætninger eller dårligt strukturerede sætninger øger risikoen for, at budskabet går tabt. Ingen tolkning kan kompensere for en dårlig præsentation.

Teknisk udstyr

EMCI-tolke kan arbejde med alt ordentligt udstyr, men tolke kan – og bør ikke – være ansvarlige for at opsætte teknisk udstyr, forklare brugen af det til brugerne eller løse tekniske problemer. Kunden bør hyre en tekniker, som tager sig af udstyret, afprøver de tog er til stede under hele tolkeseancen. Der er mange leverandører er teknisk konferencetolkningsudstyr på internettet m.v.

I tolkekabinen

Tolkene skal have et klart udsyn til alle talere og alle skærme, der anvendes under mødet, uden at skulle stå op. Det anbefales at sørge for en notesblok og vand til tolkene.
Læg en kopi til hver tolk af alle eventuelle “sidste-minut” dokumenter.

Chef de cabine

Ved større konferencer med et team af tolke skal der altid udpeges en erfaren tolk. Vedkommende agerer som leder af tolketeamet og er ansvarlig for kommunikationen mellem tolkene og tolkebrugerne.
Organisatorerne og talerne/oplægsholderne bør lytte til forslag og bemærkninger fra denne såkaldte “chef de cabine”. Det er i høj grad tolkenes anliggende, at arbejdsforholdene er de allerbedste.

Rejse og ophold

Tolke er højtkvalificerede fagfolk og forventer at blive behandlet derefter. Ved længere konferencer væk fra deres domicil skal de have en god nattesøvn og ordentlige måltider for at kunne yde deres bedste. Husk på dette, når der arrangeres rejser, ophold og måltider, samt pauser og mødetider.

Kontrakter

Så snart tolkene er booket skal kunden sende en e-mail med en kontrakt eller “purchase order” (PO).

Aflysninger

Konferencetolke fylder ofte deres kalender op langt frem i tiden – nogle bookinger ligger op til et ½ år frem. Det betyder, at hvis kunde bestiller en konferencetolk og derefter aflyser af en eller anden grund (selv force majeure), skal kunden stadig betale fuld pris, eller i det mindste en stor del af den. Aftal et aflysningsgebyr med tolkene i kontrakten.

Betaling

Priser er ikke fastsatte på markedet for konferencetolkning, selvom nogle standarder er gældende. Honorarerne bør afspejle det ekspertarbejde, der skal betales for, og kunden bør IKKE forvente, at “lav budget” tolke leverer arbejde af høj kvalitet. Kunder kan dog forsikre sig om, at certificerede EMCI-tolke leverer arbejde og service på ypperste niveau og tilbyder rimelige priser.