(Not) Lost in ‘translation’?

Lost in ‘translation’?

Kunder refererer ofte til tolke som “oversættere”, men der er forskel: tolkning er mundtlig, hvorimod oversættelse er skriftlig.  Konceptet med konference modsat ikke-konference bliver ofte forbigået. Forskellen mellem simultantolkning, konsekutiv tolkning, hvisketolkning, dialogtolkning bliver ofte ikke forstået af potentielle brugere af tolketjenester.  Det samme kan siges om udfordringer ved at tolke ophedede diskussioner med overlappende indlæg. Der kan også være tekniske problemer til møder med fraværende teknikere eller tolke under pres, som glemmer at slukke for deres mikrofoner. Og så videre.

Det er i alle involverede parters interesse at levere og få den bedst mulige service. Det er det, jeg tilstræber at sikre ved at tilpasse mig krav og behov på tolkemarkedet i dag.

20150527_095943

Tolkning er en meget svær disciplin, som kræver meget avancerede kognitive evner og sprogfærdigheder for at kunne udføres korrekt og professionelt på højt niveau. Desværre har vores branche set et fald i den leverede kvalitet fra vores profession, en mangel på generationsskifte inden for vores egne rækker, dårlig faglig organisering og stigende pres fra den omgivende verden.

Min mission er at forbedre det produkter og de færdigheder, vi tolke leverer, og arbejde hånd i hånd med folk I erhvervslivet, organisationer og andre interessenter med behov for tolketjenester af høj kvalitet.

Lost in ‘translation’? – bestemt ikke!